MAX-brunn

Max-däck 2500

2500x2790x200, med excentriskt manhål 646

Art.nr: 863-2503

Brunnar i både standard och special Nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar och rensbrunnar ingår som en självklar del i vårt MAX-system för spill- och dagvattenledningar. Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden och är enkla att anpassa efter specifika behov. Väl på plats bildar betongbrunnen en trygg och effektiv bas i arbetet med att bibehålla VA-ledningens goda funktion. Plussa på bottendelen upp till färdig mark Brunnen består av bottendel, mellandel(ar), kona eller max-däck, ev passdelar och betäckning. Bottendelarna tillverkas i olika utföranden: Kanmax, Germax eller elementbottendel. Den senare är sammansatt av plana skivor. Anslutningarna för in- och utloppsledningar finns både i standard och specialutformning. De tätas med fogpackning som motsvarar anslutande lednings fogtyp. För utförande av elementbrunnar, vänligen kontakta våra säljare.

Specifikation

Dimension
2500x2790x200 mm
Typ
Max-däck 2500
Kg/st
2700 kg
DN
2500 mm
Ansl. DN
150 B mm

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • Byggvaruhus ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum
Produktblad
Prestandadeklaration
CE-Dokument
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument