MAX-brunnar

Brunnar i både standard och special

Nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar och rensbrunnar ingår som en självklar del i vårt MAX-system för spill- och dagvattenledningar. Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden och är enkla att anpassa efter specifika behov. Väl på plats bildar betongbrunnen en trygg och effektiv bas i arbetet med att bibehålla VA-ledningens goda funktion.

Plussa på bottendelen upp till färdig mark

Brunnen består av bottendel, mellandel(ar), kona eller max-däck, ev passdelar och betäckning. Bottendelarna tillverkas i olika utföranden: Kanmax, Germax eller elementbottendel. Den senare är sammansatt av plana skivor. Anslutningarna för in- och utloppsledningar finns både i standard och specialutformning. De tätas med fogpackning som motsvarar anslutande lednings fogtyp.

För utförande av elementbrunnar, vänligen kontakta våra säljare.

Bilder på MAX-brunnar

Brunnar i både standard och special

Visa:

Bygghöjd Artikelnummer DN Anslutning Skrymvikt

MAX-brunn, Bottendel rak gen.gång

705 851-0001 1000 150-400 2400

MAX-brunn, Bottendel Typ D

705 851-4024 1000 400 2400

MAX-brunn, Germanx bottendel Rak gengång

1200/1285 856-0001 1000 150-600 2880

MAX-brunn, Germax bottendel Rak gengång

1200 856-0011 1000 150-800 3840

MAX-brunn, Germax Bottendel Sandfång,

500-700 856-1001 1000 150-400 2960

MAX-brunn, Kona

600 862-1006 1000x646 960

MAX-brunn, Max-däck m manhål

140 863-1003 1000
150 863-1203 1200
200 863-1403 1400
200 863-1603 1600
200 863-1803 1800
200 863-2003 2000 150 A
200 863-2503 2500 150 B
200 863-3003 3000 150 D

MAX-brunn, Mellandel

250 860-1002 1000 400
350 860-1003 1000 528
500 860-1005 1000 768
750 860-1007 1000 1168
1000 860-1010 1000 1520
1000 860-1210 1200 2384
1250 860-1212 1200 2480
2200 860-1222 1200 5008
1000 860-1410 1400 3056
1250 860-1412 1400 3760
2200 860-1422 1400 6720
750 860-1607 1600 2896
1250 860-1612 1600 4832

Max-brunn, Mellandel

1300 860-1613 1600

MAX-brunn, Mellandel

1500 860-1615 1600 5792
300 860-2003 2000 1760
500 860-2005 2000 2720
750 860-2007 2000 4200
1250 860-2012 2000 6080
1500 860-2015 2000 8400
750 860-2507 2500 3960
1500 860-2515 2500 8000
750 860-3007 3000 5504
1500 860-3015 3000 10560

MAX-brunn, Mellandel m botten

480 861-1005 1000 1184
730 861-1007 1000 1552
980 861-1010 1000 1920
980 861-1210 1200 2880
1250 861-1212 1200
2180 861-1222 1200 5520
2180 861-1422 1200 7600
1420 861-1615 1600 7520
1480 861-2015 2000 10160
1410 861-2515 2500 11680
1415 861-3015 3000 16320

MAX-brunn, Mellandel t=130

1500 860-0215 2000

MAX-brunn, Mellandel t=130 med botten

1500 861-0215 2000

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.