Brunnsringar och lock

CF Brunnsring DN 600

600x300

Art.nr: 881-0603

Enkla brunnar utan täthetskrav. Cementbruksfogade brunnar används där tätheten inte är huvudsaken. De finns i dimensioner från 500 - 2000 mm med tillhörande kona och lock.

Specifikation

Produktbild av en cementfogad brunnsring i formatet: 600x300 mm
Dimension
730x300 mm
Typ
Brunnsring
Kg/st
105 kg
DN
600 mm
Bygghöjd h
320 mm