Oarmerade rör – KANMAX

Kanmax PG rakt rör klass 110

300x2000

Art.nr: 800-302011

Betongrör är bärande konstruktioner Raka rör KANMAX (oarmerade) och GERMAX (armerade) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De armerade rören kan även användas som vägtrummor och till självfallsledningar för industriavlopp inom industrimark. GERMAX används också ofta som fördröjningsmagasin för dagvatten. Avloppsvattnet i industriledningarna kan innehålla ämnen som inte får släppas ut i det kommunala avloppsnätet. I de flesta fall kan våra MAX-rör användas även under sådana förhållanden eftersom kunskap och lösningar finns.

Specifikation

Längd
2000 mm
Dimension
300x2000 mm
Typ
Rakt rör
Kg/st
300 kg
DN
300 mm
Hållfasthetsklass
110