Förslamavskiljare

Förslamavskiljare, SA 20

2000/1820/940

Art.nr: 869-5200

Till våra olje-, koalescens-, lamell- och tungmetallavskiljare krävs i vissa fall en första slamrening i form av en förslamavskiljare. Den kan även användas separat där slammet rensas bort innan avloppsvattnet går vidare till kommunalt reningsverk.

Specifikation

Dimension
2000/1820/940 mm
Typ
SA 20
Kg/st
3260 kg
Vikt
8,2 ton
Bygglängd L
2410 mm
Bygghöjd H
1820 mm
Bygghöjd h
990 mm
Bygghöjd h1
940 mm
DN
2000 mm

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum