Dagvattenfilter DN 400

Tungmetallavskiljare för dagvatten i mindre brunnar

Swedrop - tungmetallavskiljare renar vattnet från olja och tungmetaller samt ett antal miljögifter. Den är lätt att montera i dagvattenbrunnar och kräver ingen service eller omfattande underhåll. Bytes efter ca 1 år och skickas då till förbränning.

Tungmetallavskiljare för dagvatten i mindre brunnar

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dagvattenfilter DN 400

x x 869-8041 10,7

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.