Trafikprodukter

Vägkudde

Prioritera säkerheten längs gatan - utformningen av trafikmiljön ska uppmana trafikanterna till ett lugnt och säkert beteende.
Vägkudden har ingjutna kontrastmarkeringar och asfalteras in i markbeläggningen. Den är en effektiv hastighetsdämpare som lugnar ner trafiken och bidrar till att sänka olycksrisken för oskyddade trafikanter.

Dokument

Produktblad
Monteringsanvisning
Byggvarudeklaration