Järnvägsprodukter

Plattformskant

Plattformskantstödet är en specialdimensionerad typ av L-stöd konstruerad av Banverket. Stödmuren finns i tre höjder med en kantplatta mot perrongen. Montage utförs på samma sätt som på konventionella stödmurar.

För maximal ljushetskontrast mot omgivande plattor, markera plattformskanten med ett band av vita superplattor. Använd Taktila plattor, Sinus och Kupol för att leda och markera var dörren kommer att öppnas. Detta för att underlätta för synskadade och skapa en trygg miljö för alla resenärer.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar