Järnvägsprodukter

Kabelrännor

Kabelrännor skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår och komplexa stationsområden. Rännorna uppfyller Trafikverkets och Banenords (Norge) standard och ritningar.

Vi levererar dessutom kompletta system för anslutning av signalskåp, pupinskåp och växelvärmarskåp. Specialrännor för kabelskarv finns också i sortimentet.