Järnvägsprodukter

Bantrumma

Tillsammans med Banverket har S:t Eriks utvecklat en trumma anpassad för montage under järnväg. Bantrummans tre delar sammanfogas mekaniskt på ett unikt sätt som hindrar delarna att glida isär, metoden är både snabb och effektiv. Eftersom foggjutning inte är nödvändigt kan montaget även utföras vintertid.

Bantrummans bottendel är utformad med hänsyn till naturen. Den frilagda ytan efterliknar en åbotten och underlättar därmed fiskvandringen. De förhöjda kanterna medger passage av småvilt. Detta har uppmärksammats av Världsnaturfonden som gjort inventeringar av utterns, flodpärlmusslans och öringens vandringar i Pite älvdal. Bantrumman kan med fördel användas som faunapassage.