G-stöd

Typ D

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Välj G-stöd efter trafikbelastning.

Typ D är ett kraftigt avgränsat stöd för de tyngre trafiklederna som t ex större matarleder, in- och utfartsleder till tätorter, rondeller, refuger och industriplaner. Ett bra alternativ till gator med stor belastning och återkommande behov av toppbeläggning.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar