G-stöd

Typ B

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Välj G-stöd efter trafikbelastning.

Typ B är lämpligt där högre avgränsning behövs och trafikbelastningen är större, t ex matargator, rondeller och refuger. Ett bra alternativ om en tidig toppbeläggning planeras i bostadsområden.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar