G-stöd

Typ 1000

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas på såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

Välj G-stöd efter trafikbelastning G-stöden är framtagna med varierande profil för olika typer av anläggningar. Alla kantstenar limmas direkt på underlaget med hjälp av uppvärmd limsträng eller RAK asfaltlösning. Typ 1000 är höjdmässigt ett alternativ till G-stöd typ A. Lämpligt för bostadsområden, entréer, parker och normalt belastade parkeringsplatser.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar