Nelskamp, 2-kupig

Snickarens favorit

Med en skjutbarhet på 25 mm har vi skapat snickarnas favorit – en tvåkupig lertegelpanna som är lika enkel att lägga som en betongpanna. Tack vare att varje panna pressas i sin form, vakuumsugs innan den torkas och bränns är pannorna också mycket formstabila. Pannan varken skalar sig eller fryser sönder eftersom den har en fuktupptagning på under 3%.

Färger Nelskamp, 2-kupig

Naturröd
Mörk Naturröd

 

Typ/System Nelskamp, 2-kupig

Nelskamp, 2-kupig

Relaterade produkter

Snickarens favorit

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.