Luftningsbrunn Lotta

Bättre livsvillkor för stadsträden

Lotta har utförande som en brunnsöverdel Ø400 mm med fylld muff och gjuten botten. Den släpper ner luft och vatten i träd-gropen fylld med skelettjord. Lotta kan anslutas i ytled till ränn-dalsplattor som leder fram dagvatten till brunnen.

Typ/System Luftningsbrunn Lotta

Luftningsbrunn Lotta

Manualer och anvisningar

Artiklar och tips

Bättre livsvillkor för stadsträden

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Skrymvikt

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.