Rondellkantsten Linköping

Bergsvägen, den norra infarten från E4:an till Linköping fick nya med blåvitt ljus upplysta kantstenar i en total trafikomläggning. De specialtillverkade rondellelementen med ljussatta nischer användes i både rondeller och mittremsa. Elementens ytor är helt släta och mycket distinkta vid sidan om de hårda materialen grus och asfalt. Rondellernas mitt är planterade med låga sedumarter som växlar färg efter årstid. Bergsvägen med nya rondeller och refuger invigdes vid årsskiftet 2006-2007.

Specialelement för rondell

Betongelementen är av två slag: mittremsans element som är 1,12 m långa och rondellens element som är koniska för att passa radien exakt. Formgivare: Nina Fredriksson, LAR, på Tyréns i Linköping.

Bilder på Rondellkantsten Linköping

Manualer och anvisningar

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.