Puckelbollplan i Malmö

I Kroksbäck, Malmö har en säregen sportplan anlagts. Fotbollsplanen med buktig yta är uppbyggd på en ram av specialmurar. De prefabricerade L-stödmurarna i längder upp till 6,65 meter bildar sarg till planen som mäter totalt 25x40 meter. Murarna har framställts genom ett noggrannt hantverk.
Formgivare är konstnären Johan Ferner Ström.

Inga standardlösningar

Stödmurarna är helt och hållet specialdimensionerade. De har vågiga ovankanter och även den kommande planen är bucklig och klädd med konstgräs ser den ut som ett jättestort grönt potatischip. Upplagt för spännande lek och spel med andra ord. Bollplanen invigs den 5 september 2009. Läs mer om det interaktiva konstverket på vår bloggsida.

Bilder på Puckelbollplan i Malmö

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.