Dragarbrunn Uppsala

Uppsala kommuns målsättning med upprustningen av Dragarbrunnsgatan är att den ska utvecklas till en attraktiv handelsgata som ger liv och puls till Uppsalas stadskärna. Gaturummet ges en helt ny beläggning på stora delar av stråket S:t Olofsgatan-Smedsgränd som ska bli gåfartsgata med prioritet för fotgängare. Gatustråket består till stor del av specialprodukter.

Specialplattor i handgjuten betong

De specialbeställda plattorna, 400x400x100 och 400x600x100 mm, är blötgjutna mot ett matrismönster som efterliknar borstad yta. Betongen är ljus och tät.

Projektörer White Arkitekter, Uppsala.

Bilder på Dragarbrunn Uppsala

Färger Dragarbrunn Uppsala

Gråvit

 

Manualer och anvisningar

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.