Stolpar och pollare

Skapa en värdig entré till tomten

Den naturligt genuina grindstolpen i grovhuggen granit skapar förutsättningar för en stilfull infart till tomten. Tänk på att grindar är tunga. Sänk därför ner grindstolpen i mark med minst 1/3 och fäst i betong. Det finns också en mindre storlek - Pollare Granit.

Bestäm själv höjden med block 

Med grindstolpsblock och grindstolpskrön bestämmer du lätt hur hög du vill att grindstolpen ska vara. Ihåliga block av granit staplas på varandra till önskad höjd. Grindstolpsblocken finns i färg Porto grå.

Bilder på Stolpar och pollare

Färger Stolpar och pollare

Bohus grå
Bohus röd
Porto grå

 

Typ/System Stolpar och pollare

Grindstolpe granit
Grindstolpe granitblock
Grindstolpsblock granit
Grindstolpskrön granit

Relaterade produkter

Skapa en värdig entré till tomten

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Kg/lpm Radie St/m2

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.