Trädgårdskantsten

Lätthanterlig kantsten för trädgården

Vår kantsten i granit för trädgård är perfekt för att avskilja ytor. Dess vikt på ~20 kg gör den hanterbar för 1 person att bära för hand. Men vår Kantstensax, för stående kantstöd, är att rekommendera vid hanteringen. Trädgårdskantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd och smälter naturligt in i trädgårdsmiljön.

I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion. Granitstenen tillverkas enligt standard SS-EN 1342.

Färger Trädgårdskantsten

Porto grå

 

Lätthanterlig kantsten för trädgården

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.