Porfyr

Porfyr naturligt vacker

All natursten, likt Porfyr, har skapas under flera hundra miljoner år genom att jordplattorna rör på sig och tvingar landmassa från havets botten att stiga uppåt. Porfyr kallas sura yt- eller gångbergarter som innehåller större kristaller av kvarts och fältspat i en finkornig grå eller rödaktig mellanmassa. Den har bildats dels genom stelning av lava på eller nära under jordytan och dels genom avlagring och förstening av aska. Viola Porfyren med sitt melerade grå/röd bruna eller brun violetta färgspel med kristaller av kvarts och fältspad. I vårt sortiment finner du gatsten, sågade oregelbundna hällar för privat och offentlig miljö.

Bilder på Porfyr

Färger Porfyr

Oregelbunden Viola Grigio
Häll Viola Grigio
Gatsten Viola Grigio

 

Porfyr naturligt vacker

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Natursten häll

x x 3303-033036 90
x x 3303-204036 85
x x 3318-601036 190
x x 3602-033051 90

Natursten häll, Flammad topp

200 x 400 x 30 Crystal Black G 3216-030584 7,2 12,5
400 x 400 x 30 Crystal Black G 3216-030684 14,4 6,3
400 x 600 x 30 Crystal Black G 3216-030784 21,4 4,2
600 x 600 x 30 Crystal Black G 3216-030884 31,7 2,8

Natursten häll, Kalibrerad

350 x Fallande x 30 Offerdal 3602-033551 90

Natursten häll, Okalibrerad

300 x 600 x 25/35 Ouren 3301-033037 15,3
300 x Fallande x ~20/30 Offerdal 3601-033051 75
350 x Fallande x ~20/30 Offerdal 3601-033551 75
400 x Fallande x ~20/30 Offerdal 3601-034051 75
300 x Fallande x ~30/40 Offerdal 3601-043051 100
350 x Fallande x ~30/40 Offerdal 3601-043551 100
400 x Fallande x ~30/40 Offerdal 3601-044051 100

Natursten häll, Oregelbunden

x x ~30 mm Ouren 3301-304037 85 ~15 m2
x x ~20-40 mm Offerdal 3601-204051 85 ~15 m2

Natursten häll, Porfyr, okalibrerad

300 x Fallande x 30/60 Viola Grigio 3303-363038 100

Natursten häll, Porfyr, oregelbunden

x x 20-40 Viola Grigio 3303-204038 75

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.