Porfyr

Porfyr naturligt vacker

All natursten, likt Porfyr, har skapas under flera hundra miljoner år genom att jordplattorna rör på sig och tvingar landmassa från havets botten att stiga uppåt. Porfyr kallas sura yt- eller gångbergarter som innehåller större kristaller av kvarts och fältspat i en finkornig grå eller rödaktig mellanmassa. Den har bildats dels genom stelning av lava på eller nära under jordytan och dels genom avlagring och förstening av aska. Trento Porfyren med sitt melerade grå/röd bruna eller brun violetta färgspel med kristaller av kvarts och fältspad. I vårt sortiment finner du gatsten, sågade oregelbundna hällar för privat och offentlig miljö.

Bilder på Porfyr

Färger Porfyr

Oregelbunden Viola Grigio
Häll Viola Grigio
Gatsten Viola Grigio

 

Porfyr naturligt vacker

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Smågatsten, Låda ca 7,7 m2

80/100 x 80/100 x 80/100 Porfyr Viola Grigio 3308-102038 1400

Smågatsten, Flammad, låda ca 7,5 m2

80/100 x 80/100 x 80/100 Porto grå 3308-102000 1500

Smågatsten, Låda ca 5 m2

40/60 x 40/60 x 40/60 Porto Grå 3304-060500 500
80/100 x 80/100 x 80/100 Castro white 3308-101020 1000
80/100 x 80/100 x 80/100 Alentejo dark 3308-101060 1000
80/100 x 80/100 x 80/100 Santo Tirso 3308-101070 1000

Smågatsten, Råkilad

80/110 x 80/110 x 80/110 Porto grå 3308-114000 210
80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus grå 3608-114010 192
80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus röd 3608-114015 200

Smågatsten, Råkilad , säck ca 6,25 m2

80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus grå 3608-111210 1250
80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus röd 3608-111215 1250

Smågatsten, Råkilad, lösvikt

80/100 x 80/100 x 80/100 Port grå 3308-104000 200
80/100 x 80/100 x 80/100 Bohus grå 3608-104010 192
80/100 x 80/100 x 80/100 Bohus röd 3608-104015 200

Smågatsten, Råkilad, Säck

80/100 x 80/100 x 80/100 Bohus grå 3608-101210 1250
80/100 x 80/100 x 80/100 Bohus röd 3608-101215 1250

Smågatsten, Råkilad, Säck ca 5 m2

80/100 x 80/100 x 80/100 Svensk diabas 3608-101270 1063

Smågatsten, Säck ca 6 m2

80/110 x 80/110 x 80/110 Porto grå 3308-111200 1250

Smågatsten, Säck ca 6,25 m2

80/100 x 80/100 x 80/100 Porto Grå 3308-101200 1250

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.