Plattformskant

Perrongelement för snabbt montage

Plattformskantstödet är en specialdimensionerad typ av L-stöd konstruerad av Banverket. Den används uteslutande för Banverksanläggningar. Stödmuren finns i tre höjder med en kantplatta mot perrongen. Montage utförs som på konventionella stödmurar.

Kantplattan ligger delvis infälld som ett lock på plattformskantelementet. Ytan är profilerad för att minska halkrisken.

Bilder på Plattformskant

Färger Plattformskant

Naturgrå

 

Typ/System Plattformskant

Plattformskant
Kantplatta

Perrongelement för snabbt montage

Visa:

Höjd Längd Artikelnummer Kg/st Effektiv höjd Bredd ök mur Bredd fot

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.