Plattformskant

Perrongelement för snabbt montage

Plattformskantstödet är en specialdimensionerad typ av L-stöd konstruerad av Banverket. Den används uteslutande för Banverksanläggningar. Stödmuren finns i tre höjder med en kantplatta mot perrongen. Montage utförs som på konventionella stödmurar.

Kantplattan ligger delvis infälld som ett lock på plattformskantelementet. Ytan är profilerad för att minska halkrisken.

Bilder på Plattformskant

Färger Plattformskant

Naturgrå

 

Typ/System Plattformskant

Plattformskant
Kantplatta

Perrongelement för snabbt montage

Visa:

Höjd Längd Artikelnummer Kg/st Effektiv höjd Bredd ök mur Bredd fot

Plattformskant

900 2000 7911-092020 1030 130 900

Plattformskant, 97

1020 2000 7911-102020 1075 350 120 900
1250 2000 7911-122020 1360 580 120 1155
1400 2000 7911-142020 1555 730 120 1330

Plattformskant, Hög

1100 2000 7911-112020 1250 120 1100

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.