L-stöd 5 kN/m², not-not

Stabil släntlösning för trädgårdsändamål

Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många andra typer av byggobjekt.

L-stöden med not-not fog finns i höjder från 0,4 m till 2,0 m. Välj mellan olika ytor som slät, rollad, matris eller med frilagd ballast. Stödmuren kan även kläs med tegel eller natursten. Det allra nyaste är våra L-stödmurar med ytor i grafisk betong.

Den mindre L-stödmuren 5 kN/m² är lämplig för trädgårdar och parkanläggningar med mindre höjdskillnader som t ex villaterrasser, handikappramper, uppfarter/nerfarter och parkeringsplatser för enstaka personbilar. Max axeltryck 15 kN.

Hanteringsanvisning för stödmurar.

Färger L-stöd 5 kN/m², not-not

Naturgrå
Stödmur slät-rollad

 

Typ/System L-stöd 5 kN/m², not-not

L-stöd not-not
Not-not skiss

Stabil släntlösning för trädgårdsändamål

Visa:

Höjd Längd Artikelnummer Kg/st Effektiv höjd Bredd ök mur Bredd fot

L-stöd 5 kN, not-not, Gerning H 45

400 2000 7115-042072 350
800 2000 7115-082072 620
1400 2000 7115-142072 1030

L-stöd 5 kN, not-not, Gerning V 45

400 2000 7115-042062 350
800 2000 7115-082062 620
1200 2000 7115-122062 940

L-stöd 5 kN, not-not, Rollad

400 1000 7112-041004 175 300 100 400
400 2000 7112-042004 350 300 100 400
400 3000 7112-043004 525 300 75 350
600 1000 7112-061004 215 500 100 400
600 2000 7112-062004 430 500 100 400
600 3000 7112-063004 645 500 75 400
800 1000 7112-081004 325 700 100 600
800 2000 7112-082004 650 700 100 400
800 3000 7112-083004 975 700 100 600
1000 1000 7112-101004 375 900 100 600
1000 2000 7112-102004 750 900 100 600
1000 3000 7112-103004 1125 900 100 600
1200 1000 7112-121004 490 1100 100 850
1200 2000 7112-122004 975 1100 100 850
1400 1000 7112-141004 540 1300 100 850
1400 2000 7112-142004 1075 1300 100 850
1600 1000 7112-161004 705 1500 120 870
1600 2000 7112-162004 1405 1500 120 870
1800 1000 7112-181004 840 1700 120 1120
1800 2000 7112-182004 1675 1700 120 1120
2000 1000 7112-201004 900 1900 120 1120
2000 2000 7112-202004 1795 1900 120 1120

L-stöd 5 kN, not-not, Slät

400 1000 7114-041004 175 300 100 400
400 2000 7114-042004 350 300 100 400
600 1000 7114-061004 215 500 100 400
600 2000 7114-062004 430 500 100 400
800 1000 7114-081004 325 700 100 600
800 2000 7114-082004 650 700 100 600
1000 1000 7114-101004 375 900 100 600
1000 2000 7114-102004 750 900 100 600
1200 1000 7114-121004 490 1100 100 850
1200 2000 7114-122004 975 1100 100 850
1400 1000 7114-141004 540 1300 100 850
1400 2000 7114-142004 1075 1300 100 850
1600 1000 7114-161004 705 1500 120 870
1600 2000 7114-162004 1405 1500 120 870
1800 1000 7114-181004 840 1700 120 1120
1800 2000 7114-182004 1675 1700 120 1120
2000 1000 7114-201004 900 1900 120 1120
2000 2000 7114-202004 1795 1900 120 1120
4800 2000 7214-482004 6700 4505 120 2300
5000 2000 7214-502004 7140 4705 120 2400
5200 2000 7214-522004 7300 4905 120 ???

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.