L-stöd 5 kN/m², not-fjäder

Flexibel och stabil

Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många andra typer av byggobjekt.

L-stöden tillverkas som standard med grå, rollad yta och slät baksida. Elementen är försedda med not och fjäder i gavlarna. Det ger en stabil förankring mellan elementen utan fogbruk. L-stöden anpassas efter behov för lutande krön, gerade hörn och passbitar. Murarna finns för två lastvärden: 5 och 20 kN/m².

Den mindre L-stödmuren 5 kN/m² är lämplig för trädgårdar och parkanläggningar med mindre höjdskillnader som t ex villaterrasser, handikappramper, uppfarter/nerfarter och parkeringsplatser för enstaka personbilar. Max axeltryck 15 kN.

Hanteringsanvisning för stödmurar.

Bilder på L-stöd 5 kN/m², not-fjäder

Färger L-stöd 5 kN/m², not-fjäder

Naturgrå
Stödmur slät-rollad

 

Typ/System L-stöd 5 kN/m², not-fjäder

Not-fjäder skiss
L-stöd not-fjäder

Flexibel och stabil

Visa:

Höjd Längd Artikelnummer Kg/st Effektiv höjd Bredd ök mur Bredd fot

L-stöd 5 kN, not-fjäder, Rollad

400 1000 7111-041004 135 300 80 300
400 2000 7111-042004 270 300 80 300
400 3000 7111-043004 375 300 80 300
600 1000 7111-061004 190 500 80 410
600 2000 7111-062004 380 500 80 410
600 3000 7111-063004 570 500 80 410
800 1000 7111-081004 250 700 80 520
800 2000 7111-082004 500 700 80 520
1000 1000 7111-101004 310 900 80 620
1000 2000 7111-102004 615 900 80 620
1200 1000 7111-121004 400 1100 80 730
1200 2000 7111-122004 800 1100 80 730
1400 1000 7111-141004 465 1300 80 830
1400 2000 7111-142004 930 1300 80 830
1600 1000 7111-161004 600 1500 80 930
1600 2000 7111-162004 1200 1500 80 930
1800 1000 7111-181004 665 1700 80 1000
1800 2000 7111-182004 1325 1700 80 1000
2000 1000 7111-201004 745 1900 80 1140
2000 2000 7111-202004 1490 1900 80 1140
2000 2000 7111-202020 1900 1900 80 1540

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.