L-stöd 20 kN/m², not-not

Stödmur som står pall för tyngre trafik

Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning.

Även anpassad för släntlutning

En 20 kN/m² stödmur är lämplig för vägar, lastplaner och lastfickor för normal eller tung fordonstrafik. Max axeltryck 180 kN. Stödmuren kan bilda en del av konstruktionen i enklare förråd och carportar. Stödmuren är även anpassad för släntlutningar < 1:2.

Våra stödmurar med not-not fog tillverkas som standard med slät framsida men går också att få med rollad yta i de flesta utföranden.

Hanteringsanvisning för stödmurar.

Bilder på L-stöd 20 kN/m², not-not

Färger L-stöd 20 kN/m², not-not

Naturgrå
Stödmur slät-rollad

 

Typ/System L-stöd 20 kN/m², not-not

L-stöd not-not
Not-not skiss

Stödmur som står pall för tyngre trafik

Visa:

Höjd Längd Artikelnummer Kg/st Effektiv höjd Bredd ök mur Bredd fot

L-stöd 20 kN, not-not, Gerning H 45

400 2000 7115-042077 450
600 2000 7115-062077 530
800 2000 7115-082077 620
1000 2000 7115-102077 840
1600 2000 7115-162077 1500

L-stöd 20 kN, not-not, Gerning V 45

400 2000 7115-042067 450
1200 2000 7115-122067 950

L-stöd 20 kN, not-not, Rollad

400 2000 7112-042020 450 300 100 600
600 1000 7112-061020 275 500 100 600
600 2000 7112-062020 550 500 100 600
800 1000 7112-081020 330 700 100 610
800 2000 7112-082020 665 700 100 610
1000 1000 7112-101020 440 900 100 850
1000 2000 7112-102020 875 900 100 850
1200 1000 7112-121020 495 1100 100 880
1200 2000 7112-122020 990 1100 100 880
1400 1000 7112-141020 600 1300 100 1100
1400 2000 7112-142020 1200 1300 100 1100
1600 1000 7112-161020 785 1500 120 1120
1600 2000 7112-162020 1565 1500 120 1120
1800 1000 7112-181020 915 1700 120 1370
1801 2000 7112-182020 1825 1700 120 1370
2000 1000 7112-201020 975 1900 120 1370
2000 2000 7112-202020 1945 1900 120 1370

L-stöd 20 kN, not-not, Slät

400 1000 7114-041020 170 300 100 600
400 2000 7114-042020 450 300 100 600
600 1000 7114-061020 275 500 100 600
600 2000 7114-062020 550 500 100 600
800 1000 7114-081020 330 700 100 610
800 2000 7114-082020 665 700 100 610
1000 1000 7114-101020 440 900 100 850
1000 2000 7114-102020 875 900 100 850
1200 1000 7114-121020 495 1100 100 880
1200 2000 7114-122020 990 1100 100 880
1400 1000 7114-141020 600 1300 100 1100
1400 2000 7114-142020 1200 1300 100 1100
1600 1000 7114-161020 785 1500 120 1130
1600 2000 7114-162020 1565 1500 120 1130
1800 1000 7114-181020 915 1700 120 1370
1800 2000 7114-182020 1825 1700 120 1370
2000 1000 7114-201020 975 1900 120 1370
2000 2000 7114-202020 1945 1900 120 1370
4800 2000 7214-482020 8470 4505 120 2910
5000 2000 7214-502020 9085 4705 120 3070

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.