Vertica

Bygg högt eller lågt med Vertica

Verticas låsning är utformad för att passa höga stödmurskonstruktioner och med jordarmering kan du i princip bygga hur hög mur som helst. På platser där man vill förena teknisk konstruktion med estetik är Vertica en mycket kostnadseffektiv lösning. Med Vertica kan man variera höjder, radier och terrasseringar i det oändliga. Du får en mur som är estetiskt tilltalande med en mycket kraftfull konstruktion.
Vertica kan maskinsättas med lyftverktyg, snabb och ergonomisk montering.

Välkommen att kontakta oss för mer information vid konstruktionsberäkningar av större murar.

Bilder på Vertica

Färger Vertica

Naturgrå
Grafit mix

 

Typ/System Vertica Visa alla (8 st)

Vertica Normalblock Naturgrå
Vertica Normalblock Grafit Mix
Vertica Dubbelsidig Naturgrå
Vertica Dubbelsidig Grafit Mix
Vertica Hörn Naturgrå
Vertica Hörn Grafit Mix
Vertica Krön Naturgrå
Vertica Krön Grafit Mix

Mönster Vertica

Relaterade produkter

Bygg högt eller lågt med Vertica

Visa:

Dimension Artikelnummer Färg Kg/st St/m2 St/pall

Vertica, Avslut

225 x 280 x 200 9755-220100 Naturgrå 21,5 11,1 64
225 x 280 x 200 9755-220114 Grafitmix 21,5 11,1 64

Vertica, Dubbelsidig

280 x 450 x 200 9755-452000 Naturgrå 42,4 11,1 24
280 x 450 x 200 9755-452014 Grafitmix 42,4 11,1 24

Vertica, Hörnblock

225 x 450 x 200 9755-450200 Naturgrå 35 11,1 32
225 x 450 x 200 9755-450214 Grafit mix 35 11,1 32

Vertica, Krönblock

300 x 210/240 x 100 9755-241100 Naturgrå 14,2 72
300 x 210/240 x 100 9755-241114 Grafit mix 14,2 72

Vertica, Normalblock

280 x 450 x 200 9755-451000 Naturgrå 37 11,1 32
280 x 450 x 200 9755-451014 Grafit mix 37 11,1 32

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.