Rubin

Dubbelsidig med naturstenskänsla

Rubin är en dubbelsidig mur med en knäckt naturstenslik yta. Med Rubin finns möjlighet att bygga både låga och höga men också svängda trädgårdsmurar som blir fantastiska blickfång i trädgården. Låt t ex Rubin bilda en skyddande vägg för uteplat-sen och få en vacker mursida åt båda håll.

Högt eller lågt i trädgården

Rubin kan byggas både som fristående mur och som stödmur. Blocket är ihåligt och fylls med grus eller betong beroende på önskad höjd. En fristående mur kan byggas upp till 75 cm med hjälp av murlåsen och grusfyllda block och upp till 2,1 m om armering, murlås och betongfyllning används. Vid anläggning av stödmurar över 60 cm använd jordarmering och grus som fyllning. I vårt Produktblad får du mer tips och information.

 

Färger Rubin

Naturgrå
Antracit

 

Typ/System Rubin Visa alla (9 st)

Normalblock
Krönplatta mur
Pelarblock
Krönplatta pelare
Hörnblock
Cirkel
Avslutsblock stort
Avslutsblock litet
Vinkel

Relaterade produkter

Dubbelsidig med naturstenskänsla

Visa:

Dimension Artikelnummer Färg Kg/st St/m2 St/pall

Rubin, Avslut, litet

90/120 x 240 x 150 9752-120100 Naturgrå 8,4
90/120 x 240 x 150 9752-120107 Antracit 8,4

Rubin, Avslut, stort

210/240 x 240 x 150 9752-240100 Naturgrå 20,2
210/240 x 240 x 150 9752-240107 Antracit 20,2

Rubin, Hörnblock

240 x 360 x 150 9752-360200 Naturgrå 28,6 32
240 x 360 x 150 9752-360207 Antracit 28,6 32

Rubin, Krönplatta mur

280 x 240/300 x 75 9752-302100 Naturgrå 13,8 56
280 x 240/300 x 75 9752-302107 Antracit 13,8 56

Rubin, Krönplatta Pelare

360 x 360 x 75 9752-360900 Naturgrå 22,5 36
360 x 360 x 75 9752-360907 Antracit 22,5 36

Rubin, Murlås

9 x 60 x 12 3412-210600 0,3

Rubin, Normalblock

240 x 240/300 x 150 9752-301000 Naturgrå 16,5 24,7 60
240 x 240/300 x 150 9752-301007 Antracit 16,5 24,7 60

Rubin, Pelarblock

320 x 320 x 150 9752-320400 Naturgrå 24 36
320 x 320 x 150 9752-320407 Antracit 24 36

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.