IGLO

Lättbyggda IGLO kombineras med pelare

IGLO är ett mursystem med ihåliga block och pelarstenar för vertikala, dubbelsidiga murar. Blocken har en stark låsning med not och spont i kortsidorna. Tillsammans med armering och ifyllning kan du bygga höga fristående murar. Eftersom blocken är ihåliga blir de lätta att lyfta. Som avslutning på mur och pelare läggs motsvarande valmade täckplatta. Fronten är slät och rak med en tydligt markerad fasning.

Bygg en exklusiv mur i kombination med gjutjärn

Tillsammans med pelare och eventuellt gjutjärnsgrindar bygger du lätt en smakfull mur som passar även i mer krävande sammanhang.

Färger IGLO

Naturgrå
Antracit

 

Typ/System IGLO Visa alla (10 st)

IGLO Normalblock Naturgrå
IGLO Normalblock Antracit
IGLO Krönplatta Mur Naturgrå
IGLO Krönplatta Mur Antracit
IGLO Pelarblock Naturgrå
IGLO Pelarblock Antracit
IGLO Krönplatta Pelare Naturgrå
IGLO Krönplatta Pelare Antracit
IGLO Ändblock Halv Naturgrå
IGLO Ändblock Halv Antracit

Mönster IGLO

Lättbyggda IGLO kombineras med pelare

Visa:

Dimension Artikelnummer Färg Kg/st St/m2 St/pall

IGLO, Krönplatta - Mur

250 x 500 x 50 9711-500500 Naturgrå 15 78
250 x 500 x 50 9711-500507 Antracit 15 78

IGLO, Krönplatta - Pelare

324 x 324 x 50-70 9711-340900 Naturgrå 14,5 66
324 x 324 x 50-70 9711-340907 Antracit 14,5 33

IGLO, Normalblock

210 x 420 x 170 9711-420000 Naturgrå 22 14 40
210 x 420 x 170 9711-420007 Antracit 22 14 40

IGLO, Pelarblock

284 x 284 x 170 9711-280400 Naturgrå 20 48
284 x 284 x 170 9711-280407 Antracit 20 48

IGLO, Ändblock - Halv

210 x 210 x 170 9711-210700 Naturgrå 14 80
210 x 210 x 170 9711-210707 Antracit 14 80

IGLO, Ändblock - Hel

210 x 420 x 170 9711-420600 Naturgrå 22 40
210 x 420 x 170 9711-420607 Antracit 22 40

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.