Bastant

Långt block för smakfull mur

Bygg en fristående mur med murblocket Bastant. Den rundade kanten ger en mjukt markerad fog i längsled.

Inte bara ett murblock

Bastant fungerar även utmärkt som kantblock mot rabatt eller mellan beläggningar i olika nivåer.

Inspirationsartiklar med Bastant

Bilder på Bastant

Färger Bastant

Naturgrå

 

Typ/System Bastant

Bastant

Långt block för smakfull mur

Visa:

Dimension Artikelnummer Färg Kg/st St/m2 St/pall

Bastant, Normalblock

250 x 500 x 130 9710-500000 Naturgrå 40 15,4 36

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.