Windsor

Perfekta valet för svängande murar

AWS Windsor har en speciellt utformad välvd front med riven yta. Den är avsedd för mindre murar i trädgårdar och i parkmiljö och går att variera i det oändliga. AWS Windsor fungerar perfekt upp till 90 cm, vid högre slänter krävs terrasseringar. 

Lättarbetad liten mursten

Det lilla formatet gör AWS Windsor lätt att montera och hörn och passbitar klipps till av helstenar. Det är även möjligt med radier ända ner till 75 cm med enbart helstenar. Muren får hög hållfasthet tack vare lås-klacken på blockets baksida.

Inspirationsartiklar med Windsor

Bilder på Windsor

Färger Windsor

Naturgrå
Antracit

 

Typ/System Windsor

AWS Windsor Normalblock Naturgrå
AWS Windsor Normalblock Antracit
AWS Windsor Blockmått

Mönster Windsor

Relaterade produkter

Perfekta valet för svängande murar

Visa:

Dimension Artikelnummer Färg Kg/st St/m2 St/pall

Windsor, Normalblock

200 x 300 x 100 9740-300000 Naturgrå 11,3 33,3 72
200 x 300 x 100 9740-300007 Antracit 11,3 33,3 72

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.