Klot

Pricken över i - ett prydligt klot

Använd granitklot som snygg avskiljare mellan stråk. De är så låga att de inte skymmer sikten, men skapar ändå en tydlig linje när du ställer flera på rad. Lyft upp dem som prydnad på grindstolpar eller för att markera en entré. Det runda granitklotet har en krysshamrad yta och finns i två storlekar.

Inspirationsartiklar med Klot

Bilder på Klot

Färger Klot

Crystal grey

 

Pricken över i - ett prydligt klot

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Kg/lpm Radie St/m2

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.