SurfaPore Impregnering

Impregnering utan farliga lösningsmedel

SurfaPore C är en vattenbaserad impregneringsvätska som inte innehåller farliga lösningsmedel. Med nanoteknologi skapas en vattentät yta för betong, fog, natursten eller tegel. Resultatet är enastående, en osynlig barriär mot fukt, sprickor, erosion och mikroorganismer!

Genom att fukten stöts bort med SurfaPore C minskas möjligheterna för svamp, mossa, lavar och mögel, kalkutfällningar och risken för frostskador. Nanopartiklarna i SurfaPore C är designade speciellt för att penetrera de mikroskopiska porerna i cementliknande ytor och göra dem vattentäta. Trots att vatten och fukt effektivt stöts bort fortsätter materialet att andas. Diffusionsöppen upp till 96 %

Impregnering utan farliga lösningsmedel

Visa:

Färg Artikelnummer Kg/st Fraktion St/pall

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.