Jordarmeringsnät & dukar

Geonät typ 3, S:t Eriks

5x100m, rulle

Art.nr: 3413-100300

Armeringsnät för extra styrka Jordarmerade konstruktioner är en väl beprövad och accepterad konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi. Jordarmeringens dimensionerande draghållfasthet anges i Vägverkets publikation 1992:10.

Specifikation

Dimension
5x100 m mm
Typ
Jordarmeringsnät
Kg/st
0,49 kg
Förpackning
Rulle