Jordarmeringsnät & dukar

Geonät, typ 1, för blockmur

3,9 x 3 m, styckförpackad

Art.nr: 3413-110000

Armeringsnät för extra styrkaJordarmerade konstruktioner är en väl beprövad och accepterad konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi. Jordarmeringens dimensionerande draghållfasthet anges i Vägverkets publikation 1992:10."

Specifikation

Dimension
3,9x3m mm
Färg
3,9x3 m
Typ
Jordarmeringsnät
Kg/st
4 kg
Fraktion
Styckförp