Arita – Impregnering och rengöring

Varför skall man impregnera?

Mark- och stenanläggningar är vanlig i våra kommuner och har varit så under decennier. På senare år har det även blivit alltmer trendigt och populärt att stenlägga våra trädgårdar, alltifrån garageuppfarter, inramning av gräsmattor och stödmurar till att designa trädgården med sten, vilket ger trädgården ett exklusivt intryck.

Att stenlägga är en investering oavsett om det är offentligt eller i villaträdgårdar. Om man bara låter de stenlagda ytorna vara och inte tar hand om underlaget så kommer snart alger och mikroorganismer att få fäste och göra ytorna mindre attraktiva och allt svårare att hålla rena.

För att bevara ytorna snygga och fräscha under lång tid så är impregnering av stenytorna viktigt. Om underlaget är nylagt så kan man impregnera direkt, men om ytan däremot har varit utsatt för väder och vind så måste ytan rengöras innan impregnering sker.

  • Rengöring görs med Arita Kakel- och Fogrengöring.

Ytor som bör impregneras är: marksten, betongytor, betongelement, betongfasader, tegel och tegelfasader, mur, puts, granit, skiffer och naturstensytor.

Typ/System Arita – Impregnering och rengöring

Arita - Finare sten- & betongimpregnering
Arita - Fog- & kakelrengörare 1l
Arita - Kalk- & rostborttagare 1l
Arita - Sten- & betongimpregnering 1l

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.