SurfaShield

Självrengörande & luftrenande

SurfaShield är en banbrytande ny produkt på marknaden. Produkten skapar inte bara en trevlig ren yta på underlaget, men en ihållande självrengörande yta, som håller länge.

SurfaShield C fungerar som en katalysator, UV-ljus skapar syre och hydroxyl, vilket i sin tur bryter ner ytan bakterier, nedsmutsning, alger, mögel och luftföroreningar NOx (bilavgaser och kväveoxider) och (VOC) farliga flyktiga ämnen.

SurfaShield kan appliceras på alla porösa ytor betong, tegel fasader och naturstenr. Ytan som ska behandlas skall först rengöras med DeSalin produkt - beroende på material, innan SurfaShield C appliceras. Funkar lika bra på nya som befintliga ytor. 

Vår senaste NOx rapport visar att en fasad av 100 m2 behandlades med SurfaShield C (2 skikt) renar NOx och VOC influenser motsvarande 13 norska träd.

Hur funkar det?

Självrengörande & luftrenande

Visa:

Färg Artikelnummer Kg/st Fraktion St/pall

SurfaShield, för självrengörande ytor

3417-110010 10

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.