Orienteringsplattor

Taktila plattor för ledstråk

Taktila plattor eller orienteringsplattor ger synskadade rikningsinformation och är till stor hjälp vid t ex busshållsplatser och gatukorsningar. Sinus anger riktningsinformation och har som namnet antyder en vågig överyta. Kupol anger läge, riktningsändring och stopp. Plattan har stora sfäriska knoppar som är kännbara under både fot och teknikkäpp utan att utgöra en snubbelrisk. Kupol och Sinus finns både som platta och marksten.

Gärna två plattor i bredd

För att ett ledstråk ska bli tydligt för en synskadad som använder käpp bör stråket ha en tillräcklig bredd. Minst två plattor krävs för att käppen ska hinna uppfatta texturförändringen från slätt till vågformat underlag. Vid användning av taktila Munkstenar läggs helst tre i bredd. Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast.

Bilder på Orienteringsplattor Visa alla (7 st)

Färger Orienteringsplattor

Naturgrå
Antracit
Naturvit
Svart
Supervit

 

Typ/System Orienteringsplattor

Kupol Skuren Topp
Kupolplatta
Sinusplatta
Munksten kupol
Munksten sinus

Taktila plattor för ledstråk

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Orienteringsplatta, Munksten Kupol

210 x 210 x 70-75 Naturgrå 0 9680-070200 7 22,7 4,2
210 x 210 x 70-75 Antracit 0 9680-070207 7 22,7 4,2
210 x 210 x 70-75 Naturvit 0 9680-070210 7 22,7 4,2

Orienteringsplatta, Munksten Sinus

210 x 210 x 64-70 Naturgrå 0 9681-070300 7,1 22,7 7,9
210 x 210 x 64-70 Antracit 0 9681-070307 7,1 22,7 7,9
210 x 210 x 64-70 Naturvit 0 9681-070310 7,1 22,7 7,9

Orienteringsplatta, Premium Kupol

350 x 350 x 60-65 Naturgrå GC 9680-060000 18,5 8
350 x 350 x 60-65 Antracit GC 9680-060007 18,5 8
350 x 350 x 60-65 Naturvit GC 9680-060010 18,5 8

Orienteringsplatta, Premium Sinus

350 x 350 x 60-65 Naturgrå GC 9681-060000 18,5 8 9
350 x 350 x 60-65 Antracit GC 9681-060007 18,5 8 9
350 x 350 x 60-65 Naturvit GC 9681-060010 18,5 8 8,2

Orienteringsplatta, Super Kupol

350 x 350 x 60-65 Naturgrå 1 9680-060100 19,2 8
350 x 350 x 60-65 Svart 1 9680-060107 19,2 8
350 x 350 x 60-65 Vit super 1 9680-060133 20,1 8
350 x 350 x 60-65 Naturgrå 1 9680-060300 19,2 8 6
350 x 350 x 60-65 Svart 1 9680-060307 19,2 8 6
350 x 350 x 60-65 Vit Super 1 9680-060333 20,1 8 6

Orienteringsplatta, Super Sinus

350 x 350 x 60-65 Naturgrå 1 9681-060100 19,2 8 6
350 x 350 x 60-65 Svart 1 9681-060107 19,2 8 6
350 x 350 x 60-65 Vit super 1 9681-060133 20 8 6

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.