Structura

En platta skönare än vanlig skiffer

Structura tillhör våra exklusiva betongplattor med känsla av huggen skiffer. Ytan är oregelbundet mönstrad och ger den lagda ytan karaktär. Vi rekommenderar att plattorna impregneras med SurfaPore som skyddar ytan och håller den fräsch längre. Impregnering med SurfaPore reducerar också uppkomsten av naturliga kalkutfällningar. Om fläckar har uppstått prova DeSalin rengöring.

Elegant platta med många möjligheter

Eleganta platta Structura 40 mm lämpar sig för parker, trädgårdar, entréer och andra ytor som inte belastas av fordonstrafik. Structura 60 mm kan läggas på en garageuppfart med lättare fordonstrafik. Tänk på att ett noggrant underarbete och välfyllda fogar bidrar till en starkare beläggning.

Bilder på Structura Visa alla (6 st)

Färger Structura

Lava
Havanna

 

Typ/System Structura

Structura helplatta
Structura belysningsplatta

En platta skönare än vanlig skiffer

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Structura, Helplatta

400 x 400 x 40 Lava G 9671-040660 14,7 6,3 8,64
400 x 400 x 40 Havanna G 9671-040661 14,7 6,3 8,64
400 x 400 x 60 Lava GC 9671-060660 22,1 6,3 5,76
400 x 400 x 60 Havanna GC 9671-060661 22,1 6,3 5,76

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.