Fristad

Bra blir bättre

Fristadplattan har funnits i S:t Eriks sortiment under en längre tid men i samband med ett formbyte föddes idén att modernisera tillverkningsmetoden. Genom att plattorna numera våtpressas, har de kunnat minska i tjocklek med bibehållen hållfasthet likt Superplattan. Bättre för miljön och för ryggen!

Vacker på stor yta

Fristadplattan har ett längsgående mönster med något upphöjda strukturerade linjer och lagd yta får tack vare plattans mikrofas ett slätare intryck än traditionella betongplattor. Eftersom den kommer i ett flertal format kan de skapa en levande yta med intryck av fallande längder, vilket gör den populär som alternativ till natursten på torgytor.

Bilder på Fristad

Typ/System Fristad

Fristadplattan 300x300x80
Fristadplattan 300x400x80
Fristadplattan 300x500x80

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.