Trädgårdskantstöd

Liten och smidig kant

Vårt trädgårdskantstöd är anpassat för avgränsning av gräs- och planteringsytor i trädgårdsmiljö som inte utsätts för större belastningar.

Lättarbetad kantförstärkning

Trädgårdskantstödet grävs ner i mark och fästs med fördel i jordfuktig betong.

Bilder på Trädgårdskantstöd

Färger Trädgårdskantstöd

Naturgrå
Antracit

 

Typ/System Trädgårdskantstöd

Trädgårdskantstöd slät

Liten och smidig kant

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Trädgårdskantstöd, Betong

50 x 500 x 250 Naturgrå 9410-500000 15
50 x 500 x 250 Antracit 9410-500007 15

Trädgårdskantstöd, Frilagd yta

50 x 500 x 250 Natursingel 9410-500020 15
50 x 500 x 250 Vit-svart marmor 9410-500021 15
50 x 500 x 250 Dansk sjösten 9410-500022 15

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.