Valmkantsplatta

Valmad platta med många fördelar

Valmkantsplattan gör monteringen enklare då plattan alltid automatiskt hamnar i rätt nivå i markbeläggningen. Kanten blir ett snyggt avslut att asfaltera mot och dessutom minskar risken för att plattan plogas bort vid snöröjning.

Ger ett obehagligt buller

Valmplattor används ofta i refuger och rondeller eller för släntbeklädnad. Lika ofta ser man valmplattan som skiljeremsa mellan gata och GC-bana eller som fartdämpare i bostadsområden. Valmplattan kan även ligga som en tydlig markering i ytor där man inte vill ha in fordonstrafik.

Färger Valmkantsplatta

Naturgrå

 

Typ/System Valmkantsplatta

Valmkantsplattan

Relaterade produkter

Valmad platta med många fördelar

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Valmkantsplatta, Valmkantsplatta

350 x 350 x 80-115 Naturgrå 9682-080100 28 8

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.