Vägkudde

Lugnar ner trafiken

Vägkudden har ingjutna kontrastmarkeringar och asfalteras in i markbeläggningen. Den är en effektiv hastighetsdämpare och bidrar till att sänka olycksrisken för oskyddade trafikanter.

Bilder på Vägkudde

Färger Vägkudde

Naturgrå

 

Typ/System Vägkudde

Vägkudde

Lugnar ner trafiken

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Vägkudde

2000 x 3600 x 215/150 Ingjuten kontrastmarkering 5121-203600 3100

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.