Terrakomp

Tidsbesparande produkt

Med hjälp av Terrakomp-modulerna kan man idag färdigställa ett farthinder på 2-3 dagar, något som med traditionell byggteknik tar 2-3 veckor. Montaget går snabbt med hjälp av kranbil, hjullastare eller grävmaskin och ytan kan trafikeras av både anläggningsmaskiner och fordonstrafik direkt efter montering. Stensättaren behöver inte utsättas för samma mängd trafik och avgaser, vilket ger en mycket tryggare arbetsmiljö.

Framtidens hållbara stensättning - Terrakomp

Prefabricerade moduler i natursten och betong som lyfts på plats är hållbart, tidseffektivt och enkelt och påverkan på trafikflödet med omläggningar minimeras. Modulerna går att få måttanpassade och byggs utifrån era behov och specifikationer. De levereras prefabricerade, byggda med granit, gatsten, kantsten och går att anpassa efter de önskemål ni har.

Bilder på Terrakomp Visa alla (6 st)

Typ/System Terrakomp

Terrakomp farthinder

Tidsbesparande produkt

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Terrakomp, Radie 0,5

x x Naturgrå 5124-100005 550

Terrakomp, Radie 0,6

x x Naturgrå 5124-120006 700

Terrakomp, Radie 0,75

x x Naturgrå 5124-150007 950

Terrakomp, Radie 1,0

x x Naturgrå 5124-200010 1600

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.