Stålskodd trafikdelare med lock

Kostnadseffektivt med Stålskodd trafikdelare

Fördelarna är många med Stålskodda refuger i betong. En stor vinst är att produkten kräver mycket kortare anläggningsarbete och orsakar därför mindre störningar i trafiken. Kostnaden blir också betydligt lägre än för en platsbyggd refug som även fordrar ett större ingrepp i beläggning och bärlager.

Hög hållbarhet med lång livslängd

Den stålskodda refugen har lång livslängd och klarar yttre åverkan som påkörningar vid t ex vinterväghållning mycket bra. Refugen går också att flytta och eventuella reparationer av trafikstolpar och signalljus görs enkelt genom att locket lyfts bort och frigör elinstallationen. Den går också att justera i höjdled med hjälp av t ex betongplattor.

Färger Stålskodd trafikdelare med lock

Naturgrå

 

Kostnadseffektivt med Stålskodd trafikdelare

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Refug, Klack 1200

1200 x 1100 x 250 Naturgrå 5120-120025 400

Refug, Klack 1500

1500 x 1400 x 250 Naturgrå 5120-150025 450

Refug, Lock till 1200, Halvt

443 x 790 x 80 Naturgrå 5120-120180 75

Refug, Lock till 1200, Helt

890 x 790 x 80 Naturgrå 5120-120280 185

Refug, Lock till 1500, Halvt

593 x 1090 x 80 Naturgrå 5120-150180 113

Refug, Lock till 1500, Helt

1190 x 1090 x 80 Naturgrå 5120-150280 235

Refug, Lock till trafikdelare, Halvt

890 x 843 x 80 Naturgrå 5120-200180 133

Refug, Trafikdelare, Oval

1200 x 2000 x 250 Naturgrå 5120-200025 487

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.