Rondellelement

Bred kantsten för den inre rondellen

Den släta ytan och den avrundade formen minimerar risken för skador på fordonens hjul. Fördelen med rondellelementet är att det är överkörningsbart och ger stora fordon plats att svänga.

Objektsanpassad tillverkning

Vinkeln är ställbar för olika radier i rondellen. Elementen specialtillverkas för varje enskild radie.

Bilder på Rondellelement

Färger Rondellelement

Grå slät

 

Typ/System Rondellelement

Rondellelement

Bred kantsten för den inre rondellen

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Rondellelement

800 x 500 x 250 Naturgrå 5114-080200 200

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.