Barriärelement Linebloc

Inte bara effektiv utan även snygg

Våra barriärelement uppfyller de trafiksäkerhetskrav som ställs på vägräcken. Båda typer är krocktestade enligt EN 1317-2. Under fliken "Mer information" finns CE dokument och annan teknisk information.

Formmässigt tilltalande

Estetik är också en viktig beståndsdel i en säker trafikmiljö. Barriärelementens slanka profil och välavvägda linje svarar väl upp även till dessa krav. Monteringen sker snabbt och enkelt från bil.

Inspirationsartiklar med Barriärelement Linebloc

Bilder på Barriärelement Linebloc Visa alla (10 st)

Färger Barriärelement Linebloc

Grå slät

 

Typ/System Barriärelement Linebloc Visa alla (8 st)

P4
P4D
P4K
P4KB
P4KP
P4F
P4H
P4A

Relaterade produkter

Inte bara effektiv utan även snygg

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Barriärelement Linebloc, N1/W2

450 x 2000 x 700/200 P2A avslut, Naturgrå 5140-201500 700
450 x 4000 x 700 P4 standard, Naturgrå 5140-401000 2100
450 x 4000 x 700 P4D standard, Naturgrå 5140-401600 2050

Barriärelement Linebloc, N1-P4B Utan kabelränna

4500 x 4000 x 700 Naturgrå 5140-401100 2060

Barriärelement Linebloc, N1-P4P Utan kabelränna

450 x 4000 x 700 Naturgrå 5140-401200 2040

Barriärelement Linebloc, N2/W4

600 x 4000 x 900 P4KB belysning, Naturgrå 5146-400100 3550
600 x 4000 x 900 P4KP portal, Naturgrå 5146-400200 3330
600/800 x 4000 x 900 P4F fördelning, Naturgrå 5146-401300 4490
400 x 4000 x 900 P4H halv, Naturgrå 5146-401400 2740
600 x 4000 x 900/200 P4A avslut, Naturgrå 5146-401500 2650
600 x 4000 x 900 P4D standard, Naturgrå 5146-401600 3525

Barriärelement Linebloc, N2-P4K

600 x 4000 x 900 Naturgrå 5146-400000 3390

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.