Trafipark

Delar in stora parkeringsytor

Trafipark skapar ordning på parkeringsplatsen. Parkeringsytan markeras tydligt och trafikflödet styrs inom parkeringsområdet.

Pussla ihop och flytta runt

Avstängaren Trafipark byggs ihop av valfritt antal balkar om 2,5 eller 5 meter samt dynor med rak genomgång eller fyrkorsanslutning. De är lätta att flytta vid behov.

Bilder på Trafipark

Färger Trafipark

Grå slät

 

Typ/System Trafipark

Trafipark

Delar in stora parkeringsytor

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Trafipark, Balk

100 x 2500 x 200 Naturgrå 5126-250100 120
100 x 4950 x 200 Naturgrå 5126-490100 240

Trafipark, Fyrvägsdyna

480 x 490 x Naturgrå 5126-000004 129

Trafipark, Rak dyna

480 x 490 x Naturgrå 5126-000001 129

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.