Pollare Thor – Förstärkt

Stilfullt resultat

Cylinderformade Thor har ett inbjudande, mjukt utseende som ger ett stilrent och elegant intryck på ytan. 

Förstärkt i grunden

Den förstärkta pollaren är försedd med ett balksystem som ytterligare stärker grundkonstruktionen och gör pollaren till ett kraftfullt påkörningsskydd.

Färger Pollare Thor – Förstärkt

Naturgrå

 

Typ/System Pollare Thor – Förstärkt

Pollare Thor

Stilfullt resultat

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Pollare Thor

340 x 340 x 1400 Naturgrå 5155-140000 295

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.