Pollare Oden

Stabil och anpassningsbar

Pollare Oden har en slät yta och en konisk form. Den monteras i en speciell, kvadratisk pollarbotten som mäter 600x600 mm.

Lysande varianter

Till Oden finns två varianter av belysningstoppar, Hugin och Munin, som tillbehör.

Färger Pollare Oden

Naturgrå

 

Typ/System Pollare Oden

Pollare Oden

Artiklar och tips

Stabil och anpassningsbar

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Pollare Oden

360 x 290 x 1020 Naturgrå 5150-100014 188

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.